Путівник по ІС для першокурсника

Цей Путівник призначений для початкового ознайомлення з основними інформаційними сервісами, які надаються студентам Львівської політехніки.

 

Персональний корпоративний обліковий запис студента

Для доступу до інформаційних сервісів Львівської політехніки використовуються декілька облікових записів, які синхронізуються між собою.

Для усіх зарахованих студентів персональні облікові записи створюються автоматично. Ім’я персонального облікового запису (логін) містить дані про ПІБ студента та його вступ на навчання. Детальнішу інформацію щодо персонального облікового запису надає дирекція або системний адміністратор науково-навчального інституту.

Персональний обліковий запис використовується для входу у Віртуальне навчальне середовище (http://vns.lpnu.ua) та електронний кабінет студента (https://student.lpnu.ua).

Віртуальне навчальне середовище (ВНС)

ВНС – це спеціальна платформа для навчання, на якій студенти отримують доступ до усіх основних елементів навчальної дисципліни, яку вивчають (лекційний матеріал, практичні завдання, тести для перевірки знань, глосарій, корисні інтернет-посилання, відеоконтент тощо).

ВНС Львівської політехніки розміщено за посиланням: http://vns.lpnu.ua.

Вхід у ВНС здійснюється під персональним обліковим записом.

Електронний кабінет студента

Електронний кабінет студента – це сайт, на якому студенти отримують цільову інформацію щодо навчального процесу, зокрема інформацію про:

  • індивідуальний навчальний план на кожен семестр
  • розклад занять та екзаменів
  • додаткові повідомлення та оголошення

Через електронний кабінет студенти:

  • вибирають навчальні дисципліни та блоки дисциплін, обсяг яких становить не менше 25% від загального обсягу кредитів ЄКТС освітньої програми (вибіркові навчальні дисципліни обирають на 1, 2, 3 курсах для вивчення  на наступному курсі - 2, 3 або 4 відповідно)
  • надсилають свої відгуки щодо вивчення навчальних дисциплін через опитування «Викладач очима студентів»
  • подають електронні заяви на перепоселення в гуртожитках Львівської політехніки (ці заяви подають студенти, які раніше проживали у гуртожитках, тобто студенти 2, 3 та 4 курсів)

В електронному кабінеті (після авторизації) студенти можуть змінити пароль до свого персонального облікового запису (змінити пароль доцільно після першого входження).

Електронний кабінет студента Львівської політехніки розміщено за посиланням: https://student.lpnu.ua. Вхід – за персональним обліковим записом.

Персональна корпоративна е-пошта студента

Корпоративна е-пошта – це один з найважливіших комунікаційних засобів між студентами та викладачами, працівниками деканатів, адміністрацією університету.

Усі студенти мають доступ до хмарних сервісів корпоративної е-пошти на базі Google Mail (Gmail) та Microsoft Office 365 Outlook. Адреси е-пошти формуються так:

  • <Персональний обліковий запис>@lpnu.ua – основна е-пошта Gmail
  • <Персональний обліковий запис>@edu.lpnu.ua – додаткова е-пошта MS Outlook

Персональна е-пошта доступна за адресами:

Пароль до е-пошти синхронізується з персональним обліковим записом один або декілька разів на добу.

Сервіси відеоконференцій для дистанційних занять

У навчальному процесі Львівської політехніки для відеоконференцій найчастіше використовуються платформи Microsoft Teams, Google Meet, додатково може використовуватися Zoom та ін.

Сервіси відеоконференцій доступні за посиланнями:

Вхід у ці сервіси здійснюється за е-поштю та паролем відповідно MS Outlook та Gmail.

Сервіси відеоконференцій також доступні як додатки на платформах Android та iOS.