Вибір навчальних дисциплін та блоків вибіркових навчальних дисциплін для вивчення їх у 2023/2024 навчальному році

З 06.1 1.2023 p. пo 17 .11.2023 p. в електронних кабінетах студентів триватиме вибір навчальних дисциплін та блоків вибіркових навчальних дисциплін для вивчення їх у 2023/2024 навчальному році для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Для здійснення вибору необхідно:

  • ознайомитись з переліком блоків вибіркових навчальних дисциплін навчальної програми та окремих вибіркових навчальних дисциплін (відповідні пункти меню "Вибір блоків" та "Вибір дисциплін");
  • обрати блоки вибіркових навчальних дисциплін з вказанням пріоритетів та підтвердити свій вибір;
  • обрати одну навчальну дисципліну з циклу загальної підготовки та одну - з циклу професійної підготовки, здіснюючи відповідні відмітки навпроти обраних навчальних дисциплін, та підтвердити свій вибір.